Sözlü Bildiri Sunum Programı

Tarih Salon Saat Bildiri No Bildiri Başlığı Konuşmacı
3 Mayıs 2018 Perşembe Oturum Başkanları:Lale Altan İNCEOĞLU, Emel GÖNÜLLÜ
Salon B 10:30 – 10:36 SS-001 SİSTEMİK SKLEROZLU HASTALARDA SERUM İNTERLÖKİN-37 DÜZEYİ: KLİNİK VE LABORATUVAR PAREMETRELERLE İLİŞKİSİ İbrahim BATMAZ
10:36 – 10:42 SS-002 PSÖRİATİK ARTRİT HASTALARINDA ULTRASONOGRAFİK PATOLOJİLERİN EL FONKSİYONLARI ÜZERİNE OLAN ETKİSİ Halil HARMAN
10:42 – 10:48 SS-003 SERTOLİZUMAB PEGOLÜN ROMATOLOJİK HASTALIKARDA YORGUNLUK ÜZERİNE ETKİSİ: META-ANALİZ Yeşim ÖZGÜLER
10:48 – 10:54 SS-004 İZOTRETİNOİN KULLANIMINA BAĞLI SAKROİLEİT VE LİTERATÜR TARAMASI Belkıs Nihan COŞKUN
10:54 – 11:00 SS-005 SERONEGATİF ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARIN ULTRASONOGRAFİ İLE ENTEZOPATİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Zeynep ERTÜRK
Oturum Başkanları: Murat BİRTANE, Adem KÜÇÜK
Salon B 12:30 – 12:36 SS-006 CERTOLİZUMAB PEGOL’ÜN SERONEGATİF SPONDİLOARTROPATİDEKİ ETKİNLİĞİ, TEK MERKEZE AİT RETROSPEKTİF VERİ Gül GÜZELANT
12:36 – 12:42 SS-007 ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA GELİŞEN KAVİTER NODÜLLER VE PROGNOZLARI Aysun AKSOY
12:42 – 12:48 SS-008 SİSTEMİK SKLEROZDA HEMATOLOJİK PARAMETRELER İLE KLİNİK BULGULAR, HASTALIK AKTİVİTESİ VE ŞİDDETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Müçteba Enes YAYLA
12:48 – 12:54 SS-009 ANKİLOZAN SPONDİLİTLİ HASTALARDA MOBİLİTE ÜZERİNE ETKİLİ FAKTÖRLER: ÖN ÇALIŞMA Erkan MESCİ
12:54 – 13:00 SS-010 AKSİYEL SPONDİLOARTRİTTE HASTA TARAFINDAN KABUL EDİLEBİLİR SEMPTOM DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Sibel BAKIRCI ÜREYEN
13:00 – 13:06 SS-011 KARPAL TÜNEL SENDROMLU HASTALARIN TEDAVİ TAKİBİNDE ULTRASONOGRAFİNİN YERİ PROSPEKTİF ÇALIŞMA Başak MANSIZ KAPLAN
4 Mayıs 2018 Cuma Oturum Başkanları: Koray TAŞÇILAR, İlhan SEZER
Salon B 10:30 – 10:36 SS-012 ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA GECE KAN BASINCI DİPPİNG DEĞERLERİ NORMAL POPULASYONA BENZEMEKTEDİR Emel GÖNÜLLÜ
10:36 – 10:42 SS-013 BEHÇET SENDROMUNA BAĞLI VENÖZ TROMBOZLARDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ SONUÇLARI: OLGU SUNUMU VE SİSTEMATİK LİTERATÜR TARAMASI Elif DİNÇSES
10:42 – 10:48 SS-014 ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA DİREKT EL GRAFİSİ DEĞİŞİKLİKLERİNİN CONVOLUTİONAL NEURAL NETWORK İLE TANISI Kemal ÜRETEN
10:48 – 10:54 SS-015 ROMATOLOJİ PRATİĞİNDE ERİŞKİN HASTALARDA NADİR MİYOPATİ NEDENLERİ: GLİKOJEN VE LİPİD DEPO HASTALIKLARI Döndü ÜSKÜDAR CANSU
10:54 – 11:00 SS-016 AILEVI AKDENIZ ATEŞI ATAKLARININ AKTIVITE BİLEKLİĞİ ILE SAPTANMASI, ATAKLARIN GÜNLÜK AKTİVİTEYE ETKİSİ; ERKEN SONUÇLAR Hakan BABAOĞLU
Oturum Başkanları: Pınar BORMAN, Metin ÖZGEN
Salon B 12:30 – 12:36 SS-017 ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA DİNAMİK THİOL/DİSÜLFİD DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Selçuk AKAN
12:36 – 12:42 SS-018 ERİŞKİN BAŞLANGIÇLI STİLL HASTALIĞI, KLİNİK BULGULARI VE TEDAVİ SONUÇLARI, TEK MERKEZ DENEYİMİ Serdar SEZER
12:42 – 12:48 SS-019 RELAPSİNG POLİKONDRİTTE AORTİK TUTULUM Mustafa ERDOĞAN
12:48 – 12:54 SS-020 RA’LI HASTALARDA METOTREKSATA BAĞLI PANSİTOPENİDE G-CSF’YE KALSİYUM LÖKOVERİN EKLENMESİ YANIT SÜRESİNİ KISALTIR MI? Döndü ÜSKÜDAR CANSU
12:54 – 13:00 SS-021 AKSİYAL SPONDİLOARTRİTLİ HASTALARIN GOLİMUMAB TEDAVİSİNDE KALMA ORANLARI: GERÇEK YAŞAM VERİLERİ – GO-BEYOND TÜRKİYE Umut KALYONCU
13:00 – 13:06 SS-022 ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARIN GOLİMUMAB TEDAVİSİNDE KALMA ORANLARI: GERÇEK YAŞAM VERİLERİ – GO-BEYOND TÜRKİYE Umut KALYONCU
13:06-13:12 SS-029 PEDİATRİK AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ HASTALARINDA VE İLİŞKİLİ AMİLOİDOZDA ANTİ-IL-1 TEDAVİSİ Evrim KARGIN ÇAKICI
5 Mayıs 2018 Cumartesi Oturum Başkanları: Şükran ERTEN, İlhan SEZER
Salon B 10:30 – 10:36 SS-023 SAPHO SENDROMUNUN TANISINDA DÖRT YILLIK GECİKME Mustafa EKİCİ
10:36 – 10:42 SS-024 SAPHO SENDROMUNUN TEDAVİSİ VE CEVAP ORANLARI: VAKA SERİSİ Mustafa EKİCİ
10:42 – 10:48 SS-025 ANKİLOZAN SPONDİLİT VE HİDRADENİTİS SUPPURİTİVALI İKİ OLGUDA TÜMÖR NEKROZ FAKTÖR (TNF) ANTAGONİSTİ KULLANIMININ ETKİSİ Özlem PEHLİVAN
10:48 – 10:54 SS-026 ANKİLOZAN SPONDİLİT VE ROMATOİD ARTRİT HASTALARINDA β-2 MİKROGLOBULİN DÜZEYİ VE HASTALIK AKTİVİTESİ İLE OLAN İLİŞKİSİ Ayşe Bahar KELEŞOĞLU DİNÇER
10:54 – 11:00 SS-027 HİDROKSİKLOROKİN İLİŞKİLİ HİPOGLİSEMİ VE LİTERATÜR TARAMASI Burcu YAĞIZ
Oturum Başkanları: İsmail DOĞAN, Oğuz GÜRLER
Salon B 12:30 – 12:36 SS-028 KONJENİTAL KALP BLOĞUNDA UYGUNSUZ PREDNİSOLON KULLANIMI, TEDAVİ REJİMLERİNDE HETEROJENİTE:SİSTEMATİK LİTERATÜR TARAMASI Abdulsamet ERDEN
12:36 – 12:42 SS-030 BEHÇET HASTALARINDA HASTALIK AKTİVİTESİNİN, NÖROPATİK AĞRI VE UYKU KALİTESİ İLE İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Koray AYAR
12:42 – 12:48 SS-031 KOLŞİSİN DİRENÇLİ AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ HASTALIĞINDA KANAKİNUMAB TEDAVİSİNİN İNFLAMASYON BELİRTEÇLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Fatma YAZILITAŞ
12:48 – 12:54 SS-032 ANKİLOZAN SPONDİLİT VE NON RADYOGRAFİK AKSİYEL SPONDİLOARTRİT HASTALARINDA SERTOLİZUMAB PEGOL İLAÇTA KALIM ORANLARI Berkan ARMAĞAN
12:54 – 13:00 SS-033 BORDERLİNE PULMONER HİPERTANSİYON VARLIĞI SKLERODERMA HASTALARINDA PAH GELİŞİMİ İÇİN BİR RİSK FAKTÖRÜ MÜDÜR? Alper SARI